Lyfttjänster

Lyfttjänster utförda av utbildad personal och med rejäl utrustning | Vanda, Esbo, Helsingfors

Lyftuppdrag görs alltid av en person som har lyftutbildning för användning av Hiab -lastkran och lyftutrustning. Yrkesmannen kan planera lyftuppdraget och ta hänsyn till uppdragets säkerhetsaspekter.

Vi erbjuder mångsidig lyfttjänst för dina projekt, till exempel då du behöver lyfta en taksparre eller flytta tunga föremål på din byggarbetsplats. Vår Hiab -truck är också ett lämpligt alternativ då transport eller lyft krävs för en plats som inte kan nås med pumpkärra. Hiab -kranens flakmått är bredd: 2,5 m och höjd 6,2 m.

Lyfttjänster för krävande områden

Med hjälp av vår lastbils Hiab -lastkran har vi möjligheten att hjälpa våra kunder även i knepiga situationer. Kranbommens räckvidd på 16 meter möjliggör långtgående lyft och kranens lyftkraft bredvid bilen är 6000 kg.

Kontakta oss för mer information om Hiab -lyfttjänsterna

Kontinuerlig dejourering 24/7 mobiltel. 044-561 0919