Köksrenoveringar

Köksrenovering enligt dina önskemål

Ta kontakt

Renoveringen av köket är ofta en av de mest omfattande och mångfasetterade renoveringarna i hemmet. Därför är det viktigt att renoveringen genomförs med stor noggrannhet från planeringsskedet till genomförandet och slutförandet av renoveringen. 

På kundens begäran införskaffar vi även alla nödvändiga byggmaterial som valts av kunden.

Veljekset Helenius Oy byggnadsservice genomför köksrenoveringar från golv till tak.Vi påbörjar arbetsmomenten med nödvändiga rivnings- och grundarbeten och fortsätter systematiskt till ett välarbetat slutresultat. Vår köksrenoveringsservice innehåller bland annat:

  • Målnings- och tapetseringsarbeten

  • Möbelmonteringar

  • Kaklingsarbeten

  • Golvläggning

Vi utför även modulära byggnadsarbeten såsom flyttning av innerväggar, rivning av väggar och till exempel taksänkning.

Vår köksrenoveringsservice är helomfattande och innefattar vatten- och elarbeten, vilka utförs av våra auktoriserade underleverantörer. På detta sätt uppfylls även försäkringsbolagens krav.