Reparation av vattenskador 

Från fuktkartläggning till återuppbyggnad.

Ta kontakt

Vid vattenskador är det av stor vikt att reagera snabbt. Ju tidigare skadans ursprung kan utredas, desto mindre skada och efterföljande skada hinner uppstå. Akuta åtgärder såsom blockering av vattenläckage och flyttning av fuktkänsliga möbler och material bidrar till att begränsa vattenskadans saneringsåtgärder. 

Akuta åtgärder såsom blockering av vattenläckage och flyttning av fuktkänsliga möbler och material bidrar till att begränsa vattenskadans saneringsåtgärder. 

Vid vattenskador inleds reperationsarbetena med en fuktkartläggning av det vattenskadade utrymmet. Vid kartläggningen undersöks bland annat omfattningen av den vattenskada som uppstått och på basen av undersökningen ges en rekommendation på vars grund försäkringsbolaget beslutar om korrigerande saneringsåtgärder.

Vi erbjuder vattenskadereparationer både som nyckelfärdigt-paket eller som delreparationer i enlighet med kundens önskemål och behov. Våra tjänster omfattar alla arbetsmoment från fuktkartläggning till torkning, rivningsarbeten och sanering av utrymmet i fråga.

 

Vattenskaderaparationerna utförs av våra skickliga och sakkunniga anställda eller underleverantörer, som innehar de nödvändiga tillstånden för arbetena.

 

I samarbete med Uudenmaan Kuivauspalvelu Oy www.kuivaus.com